โปรแกรมทัวร์

New

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - คอรมเวลส์ - ควีนส์ทาวน์ - กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ - เต อานาว - มิลฟอร์ดซาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

฿ 95,900 ฿ 95,900
New

กรุงเทพฯ - ฟุคุชิมะ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - น้ำตกเคกอน - อิสระเล่นสกี ลานสกีเมืองนิกโก้ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได - ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ฟุคุชิมะ - กรุงเทพฯ

฿ 21,888 ฿ 21,888
New

กรุงเทพฯ - ฟุคุชิมะ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้ - เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได - ดิวตี้ฟรี - ท่าเรือชิโกมะ ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - ช้อปปิ้งถนนคลิสโร้ด - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ฟุคุชิมะ - กรุงเทพฯ

฿ 17,888 ฿ 17,888
New
฿ 25,888 ฿ 25,888
New

กรุงเทพฯ - คันไซ - เมืองอาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - เมืองมิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เกียวโต - ย่านกิออน - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - เมืองอิเนะ - หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ - โอซาก้า - หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ – เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชินไซบาชิ - คันไซ - กรุงเทพฯ

฿ 20,888 ฿ 20,888
New

กรุงเทพฯ - คันไซ - เมืองอาราชิยาม่า - สวนป่าไผ่ - เมืองมิยาม่า - หมู่บ้านคายาบูกิ - เมืองทาเคชิมะ - ศาลเจ้าชิระฮิเกะ เมืองอิงะ - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งเอ็กซ์โป ซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - เมืองทตโทริ - เนินทรายทตโทริ - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ - พิพิธภัณฑ์ลูกแพร นิจิสเซคิ ทตโตริ - เมืองคุราโยชิ - โกดังกำแพงขาวคุราโยชิ - สวนดอกไม้ทตโตริฮานะไคโระ - เมืองโยนาโกะ - ซากปราสาทโยนาโกะ - เมืองสะไกมินาโตะ - ถนนมิสุกิ ชิเกะรุ - ตลาดปลานะคะอุระ - ศูนย์ปลาสะไกมินาโตะ - ปราสาทขนมหวาน - เมืองโอซาก้า - คันไซ - กรุงเทพฯ

฿ 27,888 ฿ 27,888
New
฿ 25,888 ฿ 25,888
New

กรุงเทพฯ - นาริตะ - เมืองยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - เมืองโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ - เมืองสึคุบะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซน - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ แช่น้ำแร่ออนเซน - เมืองฟุคุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุงะ - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - กรุงเทพฯ

฿ 19,888 ฿ 19,888
New

กรุงเทพฯ - นาริตะ - เมืองฟุคุชิมะ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - ออนเซนเท้า - หมู่บ้านโออุจิจูคุ - เมืองฟุคุชิมะ เมืองอิบารากิ - สวนฮิตาชิ ซีไซด์ - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) - เมืองยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปู ทุ่งดอกพิงค์มอส - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ + ไดเวอร์ซิตี้ นาริตะ - กรุงเทพฯ

฿ 25,888 ฿ 25,888
New

กรุงเทพฯ - ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ช้อปปิ้ง - พอร์ต สตีเฟ่นส์ - นั่งรถ 4 WD - ตะลุยบนเนินทราย ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - โกลด์โคสท์ - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบินมูฟวี่เวิลด์ - โกลด์โคสท์ - บริสเบน - กรุงเทพฯ

฿ 72,900 ฿ 72,900
New

กรุงเทพฯ - ซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง KOALA PARK - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - ชมนครซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง - เกรทโอเชี่ยนโร้ด(เต็มสาย) - เมืองอโพโลเบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - เมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป ( พร้อมทานกุ้งมังกรคนละครึ่งตัว ) - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

฿ 67,900 ฿ 67,900
New

กรุงเทพฯ - บริสเบน - ชมเมือง - ทังกาลูม่า - บริสเบน - โกลด์โคสท์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - MOVIE WORLD - ชมเมือง ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

฿ 66,900 ฿ 66,900
New

กรุงเทพฯ - นครซิดนีย์ - เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - เกรทโอเชี่ยนโร้ด ( เต็มสาย ) - เมืองอโพโลเบย์ - พอร์ตแคมเบลล์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ชมหาดบอนได - ช้อปปิ้ง - พอร์ต สตีเฟ่นส์ 4WD ทัวร์ - ล่องเรือชมโลมาหัวขวด - ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ

฿ 64,900 ฿ 64,900
New

กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น - ชมเมือง - สวนฟิตรอย - ชมกระท่อมกัปตันคุ้ก - เกรทโอเชี่ยนโร้ด - พอร์ตแคมเบลล์ รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - สวนสัตว์พื้นเมืองชมเพนกวินที่เกาะฟิลลิป - อิสระช้อปปิ้งร้านค้าใจกลางเมือง - กรุงเทพฯ

฿ 53,900 ฿ 53,900
New

กรุงเทพฯ - ซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - พอร์ต สตีเฟ่นส์ นั่งรถ 4 WD - ตะลุยบนเนินทราย - ล่องเรือสำราญชมปลาโลมา - ชมนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

฿ 55,900 ฿ 55,900
New

กรุงเทพฯ - ซิดนีย์ - ชมนครซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ - สวนสัตว์พื้นเมือง - อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อทัวร์นอกรายการ - ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ

฿ 46,900 ฿ 46,900
New

ซีแอตเทิล (อเมริกา) - เคทชิเกน - Endicott Arm & Dawes Glacier จูโน่ - สแกกเวย์ - Inside Passage - วิกตอเรีย (แคนาดา)

฿ 179,900 ฿ 179,900
New

กรุงเทพฯ - ดูไบ - หาดจูไมร่าห์ - เบิร์จอัลอาหรับ (BURJ AL ARUB) - ตลาดพื้นเมือง SOUK MARINAT - โครงการเกาะต้นปาร์ม (THE PALM) - นั่งรถไคชแล้วต่อรถจี๊บซาฟารีสู่แคมป์กลางทะเลทราย - ชมเมืองอาบูดาบี - สุเหร่าหลวง GRAND MOSQUE - EMIRATE PALACE HOTEL - FERRARI WORLD - ช้อปปิ้งดูไบมอลล์ - ตึกเบิร์จคาลิฟา - ชมน้ำพุแห่งดูไบ - ขึ้นตึกดูไบเฟรม (DUBAI FRAME) - ช้อปปิ้ง AL REEF HERITAGE - พิพิธภัณฑ์ดูไบ - นั่งเรือข้ามฝาก ABRA RIDE - ตลาดเครื่องเทศ (SPICE SOUK) และตลาดทอง (GOLD SOUK) - สวนดอกไม้มิราเคิลการ์เด้น - กรุงเทพฯ

฿ 33,900 ฿ 33,900
New

กรุงเทพฯ - มอสโคว์ - ตลาดอิสไมลอฟกี้ - วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์ - มูรมันสก์ - พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์(ถ่ายภาพด้านนอก) - หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ - ขับรถ Snow mobile - ทำกิจกรรมตามล่าหาแสงเหนือ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) - ช้อปปิ้ง Murmansk Mall - มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - ถนนอารบัท จัตุรัสแดงมหาวิหารเซนต์บาซิล (ถ่ายรูปด้านนอก) - กรุงเทพฯ

฿ 66,900 ฿ 66,900
Powered by MakeWebEasy.com