โปรแกรมทัวร์

New
Pre-Order

ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นำท่าน ล่องเรือสำราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ที่ได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่จากองค์การยูเนสโก สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์ เคียงคู่กับสะพานฮาร์เบอร์ ชมธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ขึ้นรถตะลุยบนเนินทรายล่องเรือสำราญชมปลาโลมา และชมอ่าวอันสวยงามของซิดนีย์

฿ 58,900 ฿ 58,900
New
Pre-Order

บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี เที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ( TK ) พักโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรกี) และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน บินตรงสู่กรุงอิสตันบูล และ บินภายใน 1 ขา รับฟรี!!! พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจ้า ป้องกันความชั่วร้าย ค้าขายดีมีกำไรของแท้จากตุรกี ชาแอปเปิ้ล (Apple tea) ชาพื้นเมือง ไม่มีคาเฟอีน

฿ 43,900 ฿ 43,900
New
Pre-Order

บิ๊กเวิลด์ ฮอลิเดย์ นำท่านเดินทางสู่ประเทศตุรกี เที่ยวชม 3 มหาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินของ 2 ทวีป ชมมหัศจรรย์มรดกจารึกโลกทั้ง 4 แห่ง เดินทางโดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ ( TK ) พักโรงแรม 5 ดาว (มาตรฐานตุรกี) และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน บินตรงสู่กรุงอิสตันบูล และ บินภายใน 1 ขา รับฟรี!!! พวงกุญแจ Evil Eye ดวงตาเทพเจ้า ป้องกันความชั่วร้าย ค้าขายดีมีกำไรของแท้จากตุรกี ชาแอปเปิ้ล (Apple tea) ชาพื้นเมือง ไม่มีคาเฟอีน

฿ 43,900 ฿ 43,900
New

..อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ไหว้แล้วปัง สมดังใจ.. อยุธยา ไปเช้า - เย็นกลับ ( รถตู้ )

฿ 999 ฿ 999
New

....หนาวเย็นบนภู ดูเมืองพญานาค .... เลย - อุดรธานี - หนองคาย4 วัน 3 คืน (แอร์เอเชีย )

฿ 11,900 ฿ 11,900
New

..ล่องมหานครแห่งแดนใต้.. สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช3 วัน 2 คืน ( แอร์เอเชีย )

฿ 9,900 ฿ 9,900
New

กรุงเทพฯ - กรุงอิสตันบูล - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โรงงานพรม - ร้านเครื่องปั้นดินเผา โรงงานเพชร - นครใต้ดิน Underground City - หมู่บ้านอูชิซาร์ - แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง เมืองคูซาดาสี - เมืองชานัคคาเล่ - กรุงทรอย - ชมม้าไม้จำลอง - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์ มาร์เก็ต - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม - พระราชวังทอปกาปึ - SHOPPING MALL - สนามบินกรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ

฿ 38,900 ฿ 38,900
New

กรุงเทพฯ - กรุงอิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดม - พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - เมืองชานัคคาเล่ - กรุงทรอย - ชมม้าไม้จำลอง เมืองโบราณเอเฟซุส - คุซาดาสี - โรงงานเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย - แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City - ชิมไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - สนามบินเคย์เซอรี่ อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

฿ 41,900 ฿ 41,900
New

กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - กรุงเคย์เซอรี่ - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน Underground City - โรงงานพรม - โรงงานเพชร - โรงงานเครื่องปั้นดินเผา - หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล - เมืองคูซาดาสึ - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟิซุส - กรุงทรอย - ชานัคคาเล - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - SHOPPING MALL - กรุงเทพฯ

฿ 39,900 ฿ 39,900
New

กรุงเทพฯ - เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ - เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ ชิมชาอู่หลง - เมืองเกาสง - โดมแห่งแสง - ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ - ขนมพายสับปะรด - วัดโฝวกวงซาน E-Da Outlet Mall - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - หนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ศูนย์สร้อยสุขภาพและ DUTY FREE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ร้านเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน - MITSUI OUTLET MALL - เถาหยวน - กรุงเทพฯ

฿ 32,888 ฿ 32,888
New

กรุงเทพฯ - เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ - อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน เมืองไถจง - ตลาดกลางคืน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

฿ 20,999 ฿ 20,999
New

กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไทเป - ร้านคอสเมติค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัว น้ำตกอู่ไหล(รวมนั่งรถราง) - ถนนโบราณอู่ไหล - Germanium Power - DUTY FEE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

฿ 17,999 ฿ 17,999
New

กรุงเทพฯ - ไต้หวัน - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง เจียอี้ - อุทยานอาลีซัน - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน - ไถจง - ร้านพายสับปะรด - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไถจง - ไทเป - ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - ร้าน COSMETIC - GERMANIUM SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซานซื่อ - ซีเหมินติง - ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

฿ 14,888 ฿ 14,888
New

กรุงเทพฯ - ฉางซา - เฟิงหวง - ล่องเรือถัวเจียง - สะพานสายรุ้ง - เฟิงหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน ถ้าประตูสวรรค์ (ขึ้นกระเช้า-บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - หน้าผาลอยฟ้าทางเดินกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) จางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน (โดยลิฟต์แก้วไป่หลง) - สะพานหนึ่งใต้หล้า - ลำธารแส้ทอง - ภาพวาดทราย ภาพเขียน 10 ลี้ (นั่งรถไฟเล็กไป-กลับ) - แกรนด์แคนยอน - สะพานกระจกที่ยาวที่สุด - ชมโชว์เซียนกู่ฉิง จางเจียเจี้ย - วัดเคฟู - ฉางซา - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงหลู่ - กรุงเทพฯ

฿ 37,500 ฿ 37,500
New

กรุงเทพฯ - ฉงชิ่ง - อู่หลง - เขานางฟ้า - อุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ (รถแบตเตอรี่) - ระเบียงแก้ว - ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) - เมืองโบราณซือซีโข่ว - ต้าจู๋ - ผาหินแกะสลัก นั่งรถแบตเตอรี่(มรดกโลก) - เมืองโบราณชางโจ ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย - ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง - ศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย - หงหยาต้ง สนามบินฉงชิ่ง - กรุงเทพฯ

฿ 33,500 ฿ 33,500
New

กรุงเทพฯ - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน(จียงกวน) - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านหยก - พระราชวังฤดูร้อน - ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน - ถนนหวังฟูจิ่ง หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ

฿ 31,900 ฿ 31,900
New

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - วัดลามะ - รถไฟความเร็วสูงสู่เทียนสิน - วัดเจ้าแม่ทับทิม - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนอิตาลีแม่น้ำไห่เห่อ+The Tinjin Eye (ด้านนอก) - จิ่งหยวน(บ้านเก่าปูยี) - รถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - ถนนหวังฟู่จิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน - กรุงเทพฯ

฿ 35,900 ฿ 35,900
New

กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง - กายกรรม - กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 (ด้านนอก) - ร้านหยก - ถนนหวังฟูจิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ร้านไข่มุกน้ำจืด - ถนนคนเดิน Nanluoguxiang - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านหมอนยางพารา ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - กรุงเทพฯ

฿ 28,500 ฿ 28,500
New

กรุงเทพฯ - ลอนดอน - เมืองออกซฟอร์ด - บ้านเชกสเปียร์ - ลิเวอร์พูล - เมืองยอร์ก - เมืองเอดินเบิร์ก ปราสาทเอดินบะระ - เมืองแมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - OUTLET - คาร์ดิฟฟ์ - เมืองบาธ เสาหินสโตนเฮนจ์ - ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - พิพิธภัณฑ์บริติช - ถนนอ๊อกฟอร์ด - หอคอยลอนดอน - แฮร์รอดส์ กรุงเทพฯ

฿ 69,900 ฿ 69,900
New

กรุงเทพฯ - ดูไบ - เอดินบะระ - ปราสาทเอดินบะระ - แมนเชสเตอร์ - เข้าชมสนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด เมืองสแตรทฟอร์ด - Bourton On The Water - เมืองออกซฟอร์ด - เสาหินสโตนเฮนจ์ - ลอนดอน ( อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย 1 วัน ) - หอนาฬิกาบิกเบน - Bicester Village outlet - ดูไบ - กรุงเทพฯ

฿ 49,900 ฿ 49,900
New

กรุงเทพฯ - ลอนดอน - เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ - เมืองคาร์ดิฟฟ์ - Bourton On The Water - บ้านเชกสเปียร์ ลิเวอร์พูล - วินเดอร์เมียร์ - ล่องเรือเลคดิสทริค - เมืองเอดินเบิร์ก - สกอตแลนด์ - ปราสาทเอดินบะระ - นิวคาสเซิล แมนเชสเตอร์ - สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด - Bicester Village Outlet - ลอนดอน - หอนาฬิกาบิ๊กเบน ช้อปปิ้งแฮร์รอดส์ - กรุงเทพฯ

฿ 67,900 ฿ 67,900
New

กรุงเทพฯ - ดูไบ - มิวนิค - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก - ฮัลสตัท - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ กรุงบูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - กรุงบราติสลาว่า - เชสกี้ ครุมลอฟ - เชสกี้ บูดาโจวิค - คาร์โลวี วารี - กรุงปราก ชมปราสาทแห่งปราก - เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - กรุงเทพฯ

฿ 43,900 ฿ 43,900
New

กรุงเทพฯ - ปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ช้อปปิ้ง - ประตูชัย - หอไอเฟล - ล่องเรือแม่น้ำแซน - ดิจอง - เบิร์น - อินเทอร์ลาเคน - ยอดเขาจุงเฟรา - มิลาน - เวนิส - เมสเตร้ - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เซียน่า - โรม - สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม - วาติกัน - กรุงเทพฯ

฿ 62,900 ฿ 62,900
New

กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์ - สตารส์บูร์ก - ริโบวิลล์ - รีคเวียร์ - กอลมาร์ - ลูเซิร์น - ยอดเขาริกิ - ดิจอง TROYES OUTLET - ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

฿ 55,900 ฿ 55,900
New

กรุงเทพฯ - มิลาน - เวโรน่า - เกาะเวนิส - เวนิสเมสเตร้ - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - โรม - วาติกัน - โคลอสเซียม - โรม - กรุงเทพฯ

฿ 45,900 ฿ 45,900
New

กรุงเทพฯ - อ็อคแลนด์ - ชมเมือง - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - ช็อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - อะโกรโดม ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิร์ช แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช - อ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯ

฿ 117,900 ฿ 117,900
New

กรุงเทพฯ - อ็อคแลนด์ - ชมเมือง - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - ช็อปปิ้ง - ชมหมู่บ้านฮอบบิท - โรโตรัว - อะโกรโดม ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - โอมาราม่า - ครอมเวล - ควีนส์ทาวน์ - ล่องเรือชมมิลฟอร์ด ซาวด์ - ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณวอคเตอร์พีคฟาร์ม - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์ - อ็อคแลนด์ - กรุงเทพฯ

฿ 110,900 ฿ 110,900
New

กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - ไคร้สท์เชิร์ช - ชมเมือง - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล คอรมเวลส์ - ควีนส์ทาวน์ - กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค - เต อานาว - มิลฟอร์ดซาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - โฮกิติกะ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ล่องเรือชมวาฬ - ไคร้สท์เชิร์ช - สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

฿ 106,900 ฿ 106,900
Powered by MakeWebEasy.com