ทัวร์ตุรกี

New

กรุงเทพฯ - กรุงอิสตันบูล - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - โรงงานพรม - ร้านเครื่องปั้นดินเผา โรงงานเพชร - นครใต้ดิน Underground City - หมู่บ้านอูชิซาร์ - แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเอเฟซุส - โรงงานเครื่องหนัง เมืองคูซาดาสี - เมืองชานัคคาเล่ - กรุงทรอย - ชมม้าไม้จำลอง - อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - สไปซ์ มาร์เก็ต - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม - พระราชวังทอปกาปึ - SHOPPING MALL - สนามบินกรุงอิสตันบูล - กรุงเทพฯ

฿ 38,900 ฿ 38,900
New

กรุงเทพฯ - กรุงอิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดม - พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - เมืองชานัคคาเล่ - กรุงทรอย - ชมม้าไม้จำลอง เมืองโบราณเอเฟซุส - คุซาดาสี - โรงงานเครื่องหนัง - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย - แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City - ชิมไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - สนามบินเคย์เซอรี่ อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

฿ 41,900 ฿ 41,900
New

กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - กรุงเคย์เซอรี่ - คัปปาโดเกีย - เกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – นครใต้ดิน Underground City - โรงงานพรม - โรงงานเพชร - โรงงานเครื่องปั้นดินเผา - หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล - เมืองคูซาดาสึ - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองโบราณเอฟิซุส - กรุงทรอย - ชานัคคาเล - เมืองอิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - SHOPPING MALL - กรุงเทพฯ

฿ 39,900 ฿ 39,900
Powered by MakeWebEasy.com