อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ไหว้แล้วปัง สมดังใจ

คุณสมบัติสินค้า:

..อยุธยา ไหว้พระ 9 วัด ไหว้แล้วปัง สมดังใจ.. อยุธยา ไปเช้า - เย็นกลับ ( รถตู้ )

หมวดหมู่ : ทัวร์ในประเทศ

Share

วันที่ 1 กรุงเทพ - อยุธยา - วัดใหญ่ชัยมงคล - วัดพนัญเชิง - วัดพุทไธศวรรย์ – วัดไชยวัฒนาราม
วัดกษัตราธิราช - วัดธรรมิกราช - วัดราชบูรณะ - วัดมหาธาตุ - วัดพระศรีสรรเพชญ์ - กรุงเทพ


...... น. : พบกัน ณ จุดนัดหมาย ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีทีมงาน บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวก
และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดอยุธยา
...... น. : เดินทางถึง จังหวัด อยุธยา
นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในสมัยอยุธยา โดยภายในวัดมีเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในอยุธยา และยังเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรเป็นผู้โปรดให้สร้างขึ้นอีกด้วย ส่วนภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยมงคล พระประธานที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัด หลังจากนั้น นำท่านไปที่ วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน เมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะต้องพบเจอผู้คนจำนวนมากที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่น หลังจากนั้น
เดินทางสู่ วัดพุทไธศวรรย์ เป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏตามตำนานว่าพระเจ้าอู่ทอง ทรงสร้างขึ้นในบริเวณที่ซึ่งเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับเมื่อทรงอพยพมาตั้งอยู่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ครั้นเมื่อสถาปนากรุงศรีอยุธยาแล้ว ถึง พ.ศ. 1896 จึงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเป็นพระราชอนุสรณ์ หลังจากนั้น เดินทางชม วัดไชยวัฒนาราม ได้สร้างขึ้น โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของพระองค์เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระราชมารดา แต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือนครละแวกโดยจำลองแบบมาจากปราสาทนครวัด และเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงศพพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป้นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี แต่จะสร้างขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้าง ไม่ปราฏหลักฐานแน่ชัด สันนิษฐานว่า คงจะเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ครั้งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงสร้างหรือทรงบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้น หลังจากนั้น เดินทางสู่ วัดธรรมิกราช เป็นวัดที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่ วัดนี้ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของกรุงศรีอยุธยาเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และเป็นวัดสงฆ์มหานิกาย จุดไฮไลท์คือ เศียรพระที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยา กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดธรรมิกราช แค่เฉพาะเศียรก็มีความสูงถึง 2 เมตร นำท่านเดินทางสู่ วัดราชบูรณะ มีฐานะเป็นพระ
อารามหลวงในสมัยอยุธยา ภายในวัดประกอบด้วยองค์ปรางค์ประธาน ซึ่งล้อมรอบด้วย ระเบียงคต มีพระวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัด วัดราชบูรณะโด่งดังมากในเรื่องการขุดพบเครื่องทองมากมายในกรุพระปรางค์ใหญ่ นำท่านสักการะ ที่ วัดมหาธาตุ มีสิ่งที่โดดเด่น คือ เศียรพระพุทธรูปกว่าร้อยปีในรากไม้ โดยเศียรพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วนเศียรสำหรับองค์พระนั้นหายไป และเป็นเศียรพระพุทธรูปเป็น ศิลปะอยุธยา วางอยู่ในรากโพธิ์ข้างวิหาร คาดว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้ขึ้นปกคลุม ทำให้มีความงดงามแปลกตากลายเป็นสิ่งมหัศจรรย์ นำท่านชม วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดสำคัญสูงสุดในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีฐานะเป็นวัดประจำพระราชวัง และวัดส่วนพระองค์ของ
พระมหากษัตริย์ สร้างอยู่ในเขตพระราชฐานโดยไม่มีพระสงฆ์จำวัด ซึ่งถือเป็นต้นแบบของวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วในปัจจุบัน ในอดีตวัดแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมาย รวมถึงพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์บางพระองค์อีกด้วย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
...... น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและความประทับใจไม่รู้ลืม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้