หนาวเย็นบนภู ดูเมืองพญานาค เลย - อุดรธานี - หนองคาย4 วัน 3 คืน (แอร์เอเชีย )

คุณสมบัติสินค้า:

....หนาวเย็นบนภู ดูเมืองพญานาค .... เลย - อุดรธานี - หนองคาย4 วัน 3 คืน (แอร์เอเชีย )

หมวดหมู่ : ทัวร์ในประเทศ

Share

วันที่ 1 กรุงเทพ –เลย –อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - วัดเนรมิตวิปัสสนา- เชียงคาน
8.00น.: พบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง โดยมีทีมงาน บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวก
และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล
9.15 น. หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเลยเที่ยวบิน FD3542 สายการบินแอร์เอเชีย
10.30น.: เดินทางถึง จังหวัดเลย
นำท่านเดินทางชม อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง หรือ อ่างเก็บน้ำหมาน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง อยู่ในความดูแลของวนอุทยานหริรักษ์ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่กว้างกว่า 1,500 ไร่เลยทีเดียว และมีความสวยงามตรงที่ล้อมรอบด้วยป่าสีเขียว ใครที่มาเที่ยวที่นี่ต้องห้ามพลาดการล่องแพไม้ไผ่ พักผ่อนชิลชมวิว นั่งกินข้าวบนแพ และลงเล่นน้ำได้อีกด้วย
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นเอกลักษณ์ขอเมืองด่านซ้าย ซึ่งหากใครไปเที่ยว ห้ามพลาดแวะไปชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผีตาโขน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ไปจนถึงการทำหน้ากากผีตาโขนที่มีความประณีตงดงาม ชมสาธิตวิธีการทำหน้ากาก และช้อปของฝากเกี่ยวกับผีตาโขนชม วัดเนรมิตวิปัสสนาตั้งอยู่บนเนินเขาในอำเภอด่านซ้าย ภายในวัดนั้นสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง พระอุโบสถตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม มีภาพจิตรกรรม และประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองอีกด้วย นอกจากนี้รอบๆ บริเวณวัดจะมีการจัดแต่งสวน และต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือ ต้นสาละ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติอยู่ด้วย หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เชียงคาน เดินชิลชมบรรยากาศริมน้ำโขง สัมผัสเสน่ห์ของความเรียบง่าย วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อกันมา ห้ามพลาดการเดินชมบ้านเก่าซึ่งเป็นบ้านไม้บนถนนศรีเชียงคาน หรือปั่นจักรยานรับลมเลียบริมแม่น้ำโขง พร้อมชิมเมนูอร่อยอย่างข้สวปุ้นน้ำแจ่ว ที่หาชิมได้เฉพาะที่เชียงคานเท่านั้น
ค่ำ : **อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม


วันที่ 2เชียงคาน – ภูทอก - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน –หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ–พระธาตุหล้า
หนอง - ตลาดท่าเสด็จ – ลานพญานาคคู่ - หนองคาย
นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ ภูทอก เป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เราสามารถมาซึบซับอากาศหนาว สูดอากาศดีๆ ได้ที่นี่ พร้อมชมความสวยงามของทะเลหมอก มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูปเยอะมาก และมีชิงช้าห้อยไว้ให้ได้นั่งเล่นชมทะเลหมอกยามเช้าอีกด้วย ก่อนกลับแนะนำว่าให้ลองเดินชิลหาของอร่อยชิมกันในตลาดเช้าจะฟินมาก
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ตั้งอยู่อยู่บนเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 400 เมตร แต่ก่อนเชื่อกันว่าคนมีบุญเท่านั้นที่จะขึ้นมาถึงพระพุทธบาทภูควายเงินได้ ไฮไลท์ของที่นี่คือ รอยพระพุทธบาทยาวประมาณ 120 ม. กว้าง 65 ซม. ประดิษฐานบนหินลับมีด และพระเจ้าใหญ่พุทธฉัพรรณรังสี พระปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่ประดับด้วยกระจกสะท้อนแสงแวววับ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านละแวกนั้นเป็นอย่างมาก นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาวไทดำกลุ่มหนึง ที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวาง สปป. ลาว ที่นี่เราจะพบกับบ้านจำลองที่สร้างขึ้นตามรูปแบบของชาวไทดำในอดีต รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี และชมการทำผ้าทอมือแบบโบราณ ซึ่งสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หนองคาย เมืองริมโขงอันสวยงาม ที่มีชื่อเสียงในเรื่องพญานาค ทั้งประเพณีบุญบั้งไฟอันโด่งดัง สถานที่ท่องเที่ยวตำนานความเชื่อพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งยังมีความบริสุทธิฺของธรรมชาติ ความอัศจรรย์ของเกาะแก่งกลางน้ำโขง เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่สร้างความสุขผ่อนคลาย อิ่มบุญ อิ่มใจ เมื่อได้มาเยือนนำท่านชม พระธาตุหล้าหนอง หรือ พระธาตุกลางน้ำ เป็นพระธาตุที่มีขนาดใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง องค์พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูนล้มตะแคงไปตามกระแสน้ำมีฐานเหลี่ยมมุมฉาก โดยด้านหนึ่งโผล่ ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงครึ่งฐาน พระธาตุหนองคาย เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายอย่างมาก ทางจังหวัดจึงได้สร้างพระธาตุองค์จำลองขึ้นมาบริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงและบรรจุชิ้นส่วนองค์พระธาตุจากองค์เดิมไว้ภายในองค์พระธาตุ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กมีเยอะมาก นอกจากนี้ริมถนนมีชัยใกล้กับตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกด้วย แวะถ่ายรูปกับ ลานพญานาคคู่ สัญลักษณ์ของจ.หนองคาย
หน้าวัดลำดวน
ค่ำ : **อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม


วันที่ 3หนองคาย –พระธาตุบังพวน - วัดผาตากเสื้อ - ถ้ำดินเพียง - อุดรธานี –วัดป่าภูก้อน–
สวนสิทธิกร - พิพิธภัณฑ์เมือง
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น นำเดินทางชมความสวยงามของ พระธาตุบังพวนวัดซึ่งเป็นพุทธศาสนสถานสำคัญของนิกายมหายาน มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และเป็นวัดเดียวในโลกที่ยังคงหลงเหลือโบราณสถานอันเป็น “สัตตมหาสถาน” จากอดีตครบ 7 สิ่ง ซึ่งคือการจำลองสถานที่อันเกี่ยวกับพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้มแล้วจำนวน 7 แห่งที่ถูกสร้างขึ้นตามพุทธศาสนคติ ภายในประดิษฐานโบราณวัตถุสำคัญทางศาสนาไว้หลายอย่าง หลังจากนั้น นำท่านชม วัดผาตากเสื้อ จุดชมวิวสกายวอร์คไฮไลท์และแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดหนองคาย กับจุดชมวิวสกายวอล์ควัดผาตากเสื้อ จุดชมวิวสกายวอล์คแห่งแรกของประเทศไทย ในอำเภอสังคมของจังหวัดหนองคาย ภายในพื้นที่ของวัดผาตากเสื้อ ตั้งอยู่บนเนินเขาบ้านดงต้อง ที่สามารถชมวิวมุมสูงแบบ 180 องศาของลำน้ำโขง บนพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งโขงตามเขตแนวพรมแดนไทย – ลาว จัดเป็นทีเด็ดจุดชมทัศนียภาพริมน้ำโขง นำท่านเข้าชม หรือที่เรียกติดปากชาวบ้านว่า ถ้ำพญานาค ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดถ้ำศรีมงคล ด้วยลักษณะอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของรูโพรงมากมายที่แบ่งซอยออกไปทั่วบริเวณถ้ำ และยังมีหินงอกหินย้อยกระจายตัวอยู่ภายในถ้ำอีกด้วย ถ้ำดินเพียงจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของหนองคาย ด้วยเสาหินและโพรงหินรูปทรงแปลกตา ซึ่งงดงามอย่างน่าอัศจรรย์
(ข้อห้ามสำหรับสตรีมีประจำเดือน และ สำหรับผู้ที่มีโรคหัวใจ ความดัน ไขข้อเสื่อม พิจรณาตามความเหมาะสมในการเข้าชมเนื่องจากเพดานถ้ำบางช่วงลาดต่ำและมีแอ่งน้ำ และการเดินชมถ้ำต้องถอดรองเท้าเข้าไป และต้องพับกางเกงเล็กน้อยเพราะบางช่วงจะต้องเดินผ่านน้ำประมาณข้อเข่า)
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางชมวัดป่าภูก้อนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดชื่อดังที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางป่า และกลายเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ถ้ามาอุดรแล้วก็ควรต้องแวะมาเช็คอินกันหน่อยละ และถ้าไปถึงแล้วต้องได้เห็นองค์พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธไสยาสน์หินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์ ที่มีความยาว 20 เมตร และสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีจำนวน 42 ก้อน โดยใช้เวลาสร้างกันถึง 6 ปีหลังจากนั้น
นำท่านถ่ายรูปกับดอกไม้นานาชนิดที่ สวนสิทธิกร บ้านห้วยสำราญบ้านห้วยสำราญ ขึ้นชื่อว่าเป็น “หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ” จากวิถีชีวิตชาวบ้านที่ปลูกไม้ตัดดอก เพื่อบูชาพระ ส่งขาย หรือใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 65 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกต้นดอกมะลิ ดอกพุดกรอง ดาวเรือง หงอนไก่ และบานไม่รู้โรย ส่วนพันธุ์อื่น ๆ เช่น เบญจมาศ คัตเตอร์ (พีค็อก) กุหลาบร้อยมาลัย, มัม, สร้อยทอง ฯลฯ รวมแล้วประมาณ 30 สายพันธุ์ เรียงแถวเป็นแนวยาวกว่า 150 เมตร มองเห็นไกลสุดสายตา
นำท่านถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์เมืองเป็นอาคารรูปแบบโคโลเนียลสีเหลืองสดใส และเป็นอาคารเก่าแก่หลังหนึ่งในเมืองอุดรธานี ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อ พ.ศ.2557 นี่เองนะ โดยมีการบูรณะพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสาน จนทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีความน่าสนใจและร่วมสมัย โดยบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินอีสานจมอยู่ใต้ทะเล
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม


วันที่ 4 อุดรธานี - ทะเลบัวแดง - คำชะโนด –บ่อเกลือบ้านดุง - กรุงเทพ
นำท่านชม ทะเลบัวแดงที่นี่เป็นหนองน้ำจืดธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 28,125 ไร่ เต็มไปด้วยปลาจำนวนมาก มีนกอย่างน้อย 74 ชนิด และพืชน้ำอีกอย่างน้อย 15 ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรือบัวสาย ที่จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีอีกด้วย ท่านสามามรถมองไปยังเบื้องหน้าก็จะเห็นดอกบัวสีชมพูผลิบานไปจนไกลสุดสายตา เสมือนพื้นน้ำนั้นเต็มไปด้วยสีชมพูทั่วทั้งบึง หากเรือแล่นเข้าไปใกล้ๆ บัว ก็จะเห็นดอกบัวสีชมพูทั้งขึ้นตรงบ้าง งอบ้าง สะท้อนพื้นน้ำให้เห็นกันอย่างละลานตานำท่านเดินทางสู่ คำชะโนดวังนาคินทร์คำชะโนด เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็น เกาะลอยน้ำ ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ โดยมีความเชื่อที่ว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษามีความเชื่อที่ว่า คำชะโนด เป็นสถานที่ขึ้นลงระหว่างมนุษยพิภพกับนาคพิภพของพญาสุทโธนาคราช ผู้สร้างแม่น้ำโขงและเป็นเจ้าของปลาบึก
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านชม บ่อเกลือบ้านดุงหลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่าอุดรธานี เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ที่ใหญ่แห่งหนึ่งของไทย โดยมีพื้นที่ผลิตเกลือทั้งหมดอยู่ถึงประมาณ 3,000 ไร่ เรียกว่าการผลิตเกลือกลายเป็นรายได้ของผู้คนหลายหมู่บ้านในอำเภอนี้ นอกจากการมาแวะดูกรรมวิธีการผลิตเกลือภูเขาแบบพื้นบ้านแล้ว ที่นี่ยังมีสปาเกลือแห่งเดียวของประเทศไทยอยู่ด้วย โดยมีบริการแช่ตัวและแช่เท้าด้วยน้ำเกลืออุ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้านได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี เพื่อกลับสู่กรุงเทพ
19.55. น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ FD3359สายการบินแอร์เอเชีย
21.10. น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและความประทับใจไม่รู้ลืม


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้