สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช3 วัน 2 คืน

คุณสมบัติสินค้า:

..ล่องมหานครแห่งแดนใต้.. สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช3 วัน 2 คืน ( แอร์เอเชีย )

หมวดหมู่ : ทัวร์ในประเทศ

Share

วันที่ 1 กรุงเทพ –สุราษฎร์ธานี–เขาศก- ล่องแพไม้ไผ่
07.00 น. : พบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง โดยมีทีมงาน บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวก
และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เที่ยวบิน FD3237 สายการบินแอร์เอเชีย
11.05 น. : เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นเดินทางสู่เขาศก
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน ณ ร้านอาหาร
หลังรับประทานอาหารสนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่สายธารไหลรินอยู่ท่ามกลาง
ต้นไม้น้อยใหญ่ เป็นบรรยากาศในคลองสก แบมบูราฟ ที่มีกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ให้ชมธรรมชาติริมน้ำท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ เป็นบรรยากาศธรรมชาติในคลองสก พร้อมสวมมงกุฎ (หมวก) ทำจากใบหวาย ซึ่งระหว่างการล่องแพนั้น จะมีไกด์ชาวบ้านคอยดูแลความปลอดภัย เป็นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน จากนั้นไปนั่งจิบกาแฟจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งจะทำให้กาแฟมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้น น้ำต้มจากกองฟืน ช่วยลดการใช้วัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
นำท่านเข้าสู่ที่พักคีรี @ เชี่ยวหลาน พักผ่อนตามอัธยาศัย
***หากต้องการพักบนแพ จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000บาท พัก 4 ท่าน/ต่อ1แพ (แพ2ชั้น)
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็นในโรงแรม

วันที่ 2 ล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน –นครศรีธรรมราช - สปาปลา สวนตาสรรค์– ขนอม
06.00น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ “กุ้ยหลินเมืองไทย” ชมความสวยงามของหมอกสีขาวที่ปกคลุมยอดเขาในเขื่อน เชี่ยวหลานการล่องเรือยามเช้านี้เป็นเวลาที่เราจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องชื่อใน เรื่องของบรรยากาศอันงดงามทะเลสาบกว้างใหญ่สีฟ้า ผืนป่าอันเขียว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ำ ล่องเรือชมเขาสามเกลอซึ่งเป็นหนึ่งสัณลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยว หลาน และ วังปลา ที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปด้วย
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนแพในเขื่อนเชี่ยวหลาน
เดินทางกลับสู่ที่พักหลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำท่านสัมผัสกับ สปาปลาตอดสวนตาสรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ที่เปิดให้บริการเล่นน้ำและทำฟิชสปา หรือ ปลาตอดเท้า โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเล่นให้ปลาตอดเท้า ทำความสะอาดเท้าแบบธรรมชาติ แบบสนุกสนานเพลิดเพลินปนจั๊กจี้หน่อยๆ ไปกับฝูงปลาที่มารุมตอดเท้า ถือเป็นการนวดและสปาเท้าไปในตัว โดยพื้นที่ดังกล่าวมีลำธารตามธรรมชาติจากคลองโฉไหลผ่านท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมทำให้ร่มรื่นเย็นสบาย มีฝูงปลาในลำธารแหวกว่ายจำนวนมาก เรียกว่ายังคงความเป็นธรรมชาติแบบเดิมไว้อย่างครบถ้วน
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้น นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง อ.ขนอมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสุดชิล ถือได้ว่าอำเภอท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเมืองนครอยากไปรับลมทะเลแบบสบายๆ ในบรรยากาศสงบ ต้องนึกถึงที่นี่ และขนอมไม่ได้มีดีเพียงแค่เป็นอำเภอติดทะเล แต่ยังมีจุดแวะเที่ยว แวะกิน ที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่รับรองว่าต้องถูกใจสายเที่ยวธรรมชาติอย่างแน่นอน
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็น
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมราชา คีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ระดับ5ดาว

วันที่3 ท่าเรือแหลมประทับ - ล่องเรือชมโลมา – หินพับผ้า – เขาพลายดำ - ขอพรไอ้ไข่ - กรุงเทพ
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางไปที่ ท่าเรือแหลมประทับ อยู่ทางตอนปลายด้านเหนือของอ่าวท้องเนียน
เป็นชุมชนดั้งเดิมแห่งหนึ่งของตำบลท้องเนียน ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมี
ชื่อเสียงจากการเป็นท่าเรือท่องเที่ยว ที่ให้บริการท่องเที่ยวทางทะเลขนอม นำท่าน ล่องเรือชมโลมาสี
ชมพูหรือ โลมาหลังโหนก เป็นโลมาสายพันธุ์หนึ่งที่หายากมากและอยู่ในช่วงที่ใกล้สูญพันธุ์เต็มทีทะเล
ขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูได้ง่ายที่สุดและอยู่ในระยะใกล้ฝั่งมากไม่ต้องนั่งเรือไปหาให้ไกลถึง
กลางทะเล คนเรือบอกว่าที่บริเวณนี้มีเยอะเพราะเป็นจุดที่มีปลาตัวเล็กอาศัยอยู่ปลาโลมาเลยว่ายมาหา
ปลากินตลอดชม เขาหินพับผ้า ลักษณะที่เห็นจะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไป เกิดจากกระบวนการหินตะกอนที่มีการตกตะกอนของหินที่มีส่วนประกอบและความแข็งต่างกัน เป็นชั้นๆต่อมามีการเอียงและยกตัว ของเปลือกโลกชั้นหินดังกล่าวก็เกิดเป็นหน้าผา เมื่อถูกกระแสน้ำและลม กัดกร่อนเอาชั้นที่อ่อนกว่าออกเหลือชั้นที่แข็งแกร่งกว่า ก็จะดูเหมือนแผ่นหินที่ซ้อนกันเป็นชั้นผ้าที่พับไว้ จึงเป็นที่มาของชื่อ ” หินพับผ้า ” และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย หลังจากนั้น นำท่าน
เดินทางผ่าน ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี ที่สวยงามที่สุดของฝั่งอ่าวไทย มีระยะทาง 8 กิโลเมตรเป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะมีกวางป่า (กวางม้า) ที่อาศัยอยู่ไม่น้อยกว่า 100 ตัว ปรากฏตัวให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความน่ารักในเวลากลางคืน อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม มองไปได้ไกลถึงเกาะสมุยและเกาะพงัน ยิ่งช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า แสงสีส้มบรรจบกับน้ำทะเล ยิ่งโรแมนติก
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางไป วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขายได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
นครศรีธรรมราช เพื่อกลับสู่กรุงเทพ
18.45 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ FD3187 สายการบินแอร์เอเชีย
20.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและความประทับใจไม่รู้ลืม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้