..แอ่วเมืองเหนือ เยือนถิ่นล้านนา..

คุณสมบัติสินค้า:

..แอ่วเมืองเหนือ เยือนถิ่นล้านนา.. เชียงใหม่ - เชียงราย 5 วัน 2 คืน ( โดยรถตู้ )

หมวดหมู่ : ทัวร์ในประเทศ

Share

วันที่ 1 กรุงเทพ – เชียงราย
18.00 น. : พบกัน ณ จุดนัดหมาย ถนน วิภาวดีรังสิต โดยมีทีมงาน บิ๊ก เวิลด์ ฮอลิเดย์ คอยอำนวยความสะดวก
และต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย


วันที่ 2เชียงราย - ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ตลาดแม่สาย
เช้า : นำท่านเดินทางถึงจังหวัดเชียงราย
หลังจากนั้น นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
นำท่านขึ้นชมความสวยงามของดอยตุงกราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จย่า ณ “พระตำหนักดอยตุง” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาของเทือกดอยนางนอนถัดไปทางทิศเหนือของพระตำหนักดอยตุงจะพบ “สวนแม่ฟ้าหลวง” หรือ “สวนดอยตุง” เป็นสวนไม้ดอกไม้หลากสีสัน กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา บนพื้นที่ 25 ไร่ หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่แม่สาย
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
หลังจากนั้นช้อปปิ้งที่ ตลาดแม่สายเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างๆมาหลายสิบปี ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
สินค้าน่าสนใจที่น่าซื้อกลับสำหรับที่นั่นก็คือ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ราคาถูก โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก เครื่องเสียงขนบขบเคี้ยว เมล็ดทานตะวัน เกาลัด บ๊วย หรือของที่ระลึกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอัญมณี เครื่องประดับ พวงกุญแจกระจุกกระจิก
( *อิสระให้ท่าน เดินทางข้ามไปช้อปปิ้งเพิ่มเติม ที่ตลาดท่าขี้เหล็ก ฝั่งพม่า ตามอัธยาศัย)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนชุดเป็นสไตล์หนุ่มสาวล้านนา ตามอัธยาศัย
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็นแบบต้นตำรับขันโตก ณ ร้านดังคู่เมืองเชียงราย “โตกตอง”
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4ดาว


วันที่ 3เชียงราย –วัดร่องขุ่น – เชียงใหม่ – พระธาตุดอยสุเทพ - ไนท์บาร์ซาร์ - เชียงใหม่
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้น นำเดินทางชมความสวยงามของ วัดร่องขุ่นออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ซึ่งมีความปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่งคือ ชาติคือตั้งใจทำงานศิลปะเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินศาสนาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และ พระมหากษัตริย์เนื่องด้วยความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้น เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่
เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามรอยมิชลิน ณ ร้านดัง “ข้าวซอย นิมมาน”
เพื่อนำท่านเดินทางขึ้นชม และสักการะ พระธาตุดอยสุเทพเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆัง
ทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ที่บริเวณลานวัด เป็นจุดชมวิว มองเห็นเมืองเชียงใหม่และสนามบินเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เชียงใหม่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่และมีมานานหลายปีแล้ว ที่นี่มีขายสินค้าหลากหลายตลอดสองข้างทาง เช่น สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า เครื่องเงิน ภาพวาด รองเท้า ผ้า กระเป๋าเดินทาง ของที่ระลึก ส่วนของกินมีร้านอาหารนานาชาติมากมาย มีศูนย์อาหาร มีลานเบียร์ มีลานงานแสดง
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารค่ำแบบต้นตำรับพื้นเมือง ณ ร้านชื่อดัง “ผาลาด ตะวันรอน”
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4ดาว


วันที่ 4เชียงใหม่–ดอยอินทนนท์ - หมู่บ้านถวาย - ช้อปปิ้งของฝาก - กรุงเทพฯ
เช้า : นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ดอยอินทนนท์” ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ท่านสามารถท่องเที่ยวไปกับสถานที่สวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
กิ่วแม่ปาน ช่วงแรกผ่านป่าดิบเขา มีสะพานไม้ข้ามลำธาร จากนั้นก็จะทะลุสันกิ่วแม่ปานที่เป็นทุ่งหญ้า เดินไปอีกนิดจะพบดงกุหลาบพันปีที่ราวต้นเดือน ม. ค. – ก.พ.จะออกดอกสีแดงพราวไปทั้งต้นยอดดอยอินทนนท์ จากกิ่วแม่ปานนั่งรถขึ้นบนยอดดอยอินทนนท์ บริเวณยอดดอยเรียกว่าอ่างกาหลวง เนื่องจากมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปีและมีหินก้อนใหญ่รูปทรงเหมือนกาตั้งอยู่เดินขึ้นไปซักพักจะเจอป้าย “สุงสูดแดนสยาม”ถัดไปเป็นเจดีย์บรรจุพระอัฐิของเจ้าอินทวีชิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และเป็นที่มาของดอยอินทนนท์พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนพภพภูมิสิริ เมื่อขึ้นมาแล้วจะพบกับสองเจดีย์ซึ่งทั้งสองเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดปลี บริเวณรอบพระมหาธาตุทั้งสองตกแต่งจัดสวนอย่างงดงาม เป็นจุดทิวทัศน์ชมทะเลหมอกในช่วงเช้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นสถานีเกษตรหลวงเพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาเพาะปลูกพืชเมืองหนาวจนสร้างรายได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันทางสถานีเกษตรหลวงฯได้นำเอาปลาเทราต์เรนโบว์และปลาสเตอเจียนซึ่งเป็นปลาในเขตหนาวเข้ามาเลี้ยงเพาะพันธุ์ภายในสถานีเกษตรหลวงฯ ยังจัดสวนแสดงไม้ดอกและพืชเมืองหนาวอย่างสวยงาม ที่ห้ามพลาดคือสวนสิริภูมิเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์เฟินทั้งของไทยและต่างประเทศ ไม้ดอก และพืชกินแมลง และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางภายในโครงการมีเส้นทางดอกไม้ระยะทางประมาณ 1 กม. ชื่นชมทิวต้นนางพญาเสือโคร่ง (ดอกซากุระเมืองไทย)ที่สาดสีชมพูสะพรั่งราวเดือน ม.ค. – ก.พ. ดื่มด่ำกับฉากสีชมพูหวานซึ่งตัดกับฟ้าสีคราม
เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน บนสูงสุดแดนสยาม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ดอยอินทนนท์
หลังจากนั้น นำท่านสู่ หมู่บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ พบกับ งานหัตถศิลป์ที่โดดเด่น เช่น งานแกะสลักไม้, งานเดินเส้น-แต่งลาย, งานลงรัก-ปิดทอง, แอนติค,เครื่องเงิน, เครื่องเขิน, ผ้าทอ, เครื่องจักรสาน และเครื่องปั้นดินเผา หลังจากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากเชียงใหม่วนัสนันท์ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ
ค่ำ : นำท่านรับประทานอาหารเย็นณ ห้องอาหารของโรงแรม เวียงละคอร ลำปาง


วันที่ 5เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
เช้า : ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไม่รู้ลืม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้